מחירון אפליקציה 

 iframe מחירון מערכת הזמנות מקוונת  

מחירון עמדות קיוסק